Ildsjælecoach uddannelse

 

BLIV UNGECOACH

~ coachuddannelse for fagfolk, der brænder for tidens unge

På coachuddannelsen til Ildsjælecoach vil du lære dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos de unge, og som styrker relationen mellem voksen og ung.

Uddannelsen henvender sig til deltagere, der arbejder med tidens unge og ønsker at gøre en dybere forskel for dem. Du lærer at skelne mellem selvværd og selvtillid og vil under uddannelsen lære hvilke øvelser, der kan fremme begge dele både hos de unge og hos dig selv. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg. Derfor vil vi i undervisningen også have fokus på, hvordan du gennem mindfulnessøvelser kan styrke unge i at mærke sig selv og finde roen indefra.

Hvad lærer du på Ildsjælecoach uddannelsen?

Du vil under uddannelsen lære en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge. Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Modellen er derfor både tilpasset, så den kan bruges over for de indadvendte, udadvendte, sensitive m.fl. Vi tager udgangspunkt i real-life-cases om aktuelle ungdomsproblemer.

 

 

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og det vi kalder transformationscoaching. Det vil sige samtaler, der forandrer nuet gennem heling af fortiden. Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvor du drager dig selv ind i dit møde med andre (Walter Kempler). Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra ’The Work’, C. G. Jungs skyggesideteorier, den positive psykologi, læringsstile og Howard Gardners teori om mange intelligenser.

*Ildsjælecoachuddannelsen er skabt af Hverdagens Helte og arrangeret i samarbejde med kursusudbyderen Generator – læs mere her >>

 

 

“Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af ildsjælecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om”

~ Bettina Nymann – kostvejleder og ildsjælecoach

 

Indhold på Ildsjælecoach uddannelsen

På uddannelsen lærer du at skelne mellem selvværd og selvtillid, og hvilke øvelser med unge, der både fremmer deres selvværd og træner deres selvtillid (og i øvrigt også din egen). Du får værktøjer og øvelser i vanebryder-coaching. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre uhensigtsmæssige og begrænsende tanker til mere styrkende tanker og handlinger på en ikke-belærende måde. Vi tager udgangspunkt i real life cases om aktuelle børne- og ungdomsproblemer.

Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket vil sige, at du drager dig selv ind i dit møde med andre  (Walter Kempler). Vi bruger metoder fra den narrative verden, fra The Work, skyggeside-teorier, den positive psykologi, læringsstile, MI (Mange Intelligenser ved H. gardner) med mere.

 

 

“Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

 

 

 

Metoder og indhold på Ildsjælecoach uddannelsen

Under uddannelsen får du en personlig indre værktøjskasse samt adgang til en onlinemappe med alle øvelser, coaching værktøjer mm. udfra disse temaer. Vi deler blandt andet ud af de øvelser vi har skabt og brugt til ungecoaching og på Teenpower

 

COACHINGØVELSER  Du vil lære dybdegående coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang. du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og gruppevis.

 

ASSERTIVKOMMUNIKATIONBliv endnu skarpere til assertiv kommunikation og lær om aktiv lytning, anerkendende dialoger og kunsten at knytte og lytte.

 

FØLELSESMÆSSIG OPMÆRKSOMHEDFor at være en autentisk og tillidsvækkende voksen med børn og unge, er det vigtigt at være opmærksom på din egen indre tilstand. For at være i kontakt med dig selv – og den unge

 

NARRATIVE UDVIKLINSPROCESSERDu lærer – gennem øvelser du kan bruge med unge – at styrke den unges udvikling fra at sidde fast til at tage ansvar for at træffe sundere og stærkere valg for sig selv.

 

MINDFULNESS OG HEARTFULNESSUdvikl dit eget bevidste nærvær og lær hvordan du kan bruge mindfulness og heartfulness med børn og unge.

 

DE 3 INDRE DOMÆNER:Lær om kroppens, følelsernes og tankernes sprog, og hvordan de forskellige domæner kan stimuleres, men også visne, når vi ikke træner dem. De er nøglen til ny udvikling, når vi fx udvikler vores krops sprog og derved får adgang til at tage handlinger, mærke grænser og mavefornemmelse med mere.

 

COPINGUnge kan have vanskeligheder med at cope med deres følelser. Lær, hvordan du styrker unge i at cope og rumme livet, som det er. Men også hvordan du coper med dig selv i dine samtaler med de unge. Vi bruger blandt andet meditationer og vejrtrækningsøvelser.

 

MOTIVERENDE KONTAKT:Du vil lære om, hvad der skal til for at skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Og om, hvad der er dit ansvar i kontakten.

 

STYRK SELVUDTRYKKET:Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du selv skal være for at motivere indadvendte, tavse unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

 

EN UDDANNELSE I 3 MODULER

Uddannelsen starter med et grundkursus i teenagecoaching

Næste grundkursus i teenagecoaching Tænd din Ildsjæl holdes: d. 22.maj -23. maj 2019

Lær her om grundkurset Tænd din Ildsjæl.

 

:: MODUL 1

På modul 1 vil der være fokus på at coache unge og på hvordan du kan bruge coaching, mindfulness og andre øvelser i dit daglige arbejde – fx på uddannelsesinstitutioner, på egne kurser og i workshops med unge. du vil også få indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge. På modulet vil der også være en dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med unge (og andre relationer i dit liv). Modulet vil ydermere handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ’opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. du vil også få indsigt i tidstypisk familieliv og dets påvirkning på de unge.

:: MODUL 2

Modul 2 vil bestå af videre træning og udvikling af samtaler med unge. Mindfulness og meditation vil også være en del af dette modul. På dette modul vil der især være fokus på at arbejde med egne skyggesider der opstår i mødet med de unge. Modulet går i dybden med de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst, social isolation m.m., og om hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

 

:: MODUL 3

Modul 3 vil handle om hvordan du kan bevare din egen indre ild, og holde flammen og din vision i live i dit arbejde. En af de vigtigste grundsten i at gøre en forskel for andre er at bevare sin egen indre balance. Ellers yder man ikke værdi på længere sigt. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen som i disse tider vælter ind over især sundheds- og omsorgsbrancen. Dette modul skærper din indsigt i hvad du har brug for og fremover som ildsjæl og ildsjælecoach skal være opmærksom hos dig selv.

 

Certficering

Dette sidste modul afsluttes med en intern prøve. den vil bestå af en mundtlig eksamen, hvor der herefter udstedes uddannelsesbevis.

 

Coachtræning

Under uddannelsens forløb skal du selv coache 4 unge a’ 5 coachingtimer (1 times varighed)

*skal være unge du ikke er i nær relation med eller har coachet før.

Du får supervision efter behov til din coaching af de unge.

 

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på ildsjælecoachuddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching (eller et kursus, hvor du har opnået et tilsvarende udbytte) I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ildsjælecoachuddannelse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig der er underviser, vejleder, psykolog, skolelærer, pædagog, terapeut, mentor, UU vejleder, efterskolelærer og andre, der arbejder med unge.

Om underviser

Pia Beck er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Pia har 16 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

 

Gæstelærer:

Lone Lund

Lone Lund (f. 1962) er medunderviser på ildsjælecoach uddannelsen. Lone er uddannet sociolog fra Kbh. Universitet (1992) og videreuddannet NLP Master Practitioner fra NLP Huset og skyggecoach. Lone er indehaver af virksomhedenSkyggekompagniet.dk. Lone har taget en lang række efteruddannelser inden for intuitions- og bevidsthedsudvikling og har gennem de sidste 15 år ledet en lang række uddannelser, seminarer og workshops for lærere, ledere og forældre. De har alle haft til formål at skabe bedre relationer mellem mennesker og frigøre den enkeltes fulde potentialer. Lone er forfatter til bogen: Bliv ven med dine skyggesider, 2011.

 

Tidligere ildsjælecoaches feedback:

 

Jeg har fået rigtig meget ud af Ildsjælecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem.

                               ~ Majbritt Jensen – efterskole lærer

 

Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål”

                                ~ Pernille Dam – Mentor & Coach  i Lyngby-Taarbæk Kommune

 

“Det var en enorm lærerig proces for mig at deltage på ildsjæleuddannelsen. Uddannelsen er velstruktureret, udviklende, i trygge rammer. Gevinsten både arbejdsmæssigt og på det personlige plan var skyhøjt. Som mentor for teenagere kan jeg nu holde mere effektive og strukturede samtaler, som sikrer deres udvikling. Personligt har jeg lært meget om mig selv, og er også blevet bedre til at tackle udfordinger på hjemmefronten. Tusind tak til Pia og Ida for jeres super behagelige og ægte måde at være og undervise på”  

                              ~  Fredda Galea, Pædagogisk leder og vicerektor

 

“Jeg synes det har været et superspændende forløb jeg har fået meget ud af. Jeg er vildt taknemmelig for de øvelser og redskaber jeg har fået, og ser det gør en kæmpe forskel for de unge jeg coacher”  

~  Helle Ottesen , socialpædagog

 

“Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus.”  

~  Anette Fisker, ID Life Coach

 

“Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme igang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret” ~ Alice Fogh, underviser og børne- unge coach

 

“Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche”

~  Sigrid Rich, dramalærer for unge og ungecoach

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
* * * * * * * * * * * * * * * *

DATO

Næste Ildsjælecoachuddannelse er:

Modul 1: 9.-10.oktober 2019

Modul 2:-18.-19. november 2019

Modul 4: 21.-22. januar 2020

På alle moduler er der undervisning 1. dag kl. 10.00-17.30 og igen kl. 19.30-21.00.

2. dag er der undervisning kl. 8.30-16.00.

 

DELTAGERANTAL
Max. 18 deltagere

 

PRIS

Priser (inkl. fuld forplejning) for modul 1, 2 og 3.

– pris for Tænd din Ildsjæl er særskilt

 

Kr. 17.680 (uden overnatning)

Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

 

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

*Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

 

STED

Kurset afholdes som internat på:

Brogården

i Middelfart på Fyn

*Mere info følger ved tilmelding

 

 

 

TILMELDING

Du tilmelder dig via Generator som vi samarbejder med i forhold til udbydelse af dette kursus.

TILMELDING  >>

 

Skriv til os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

 

KONTAKT OS >>

 

 


 

Læs også om vores uddannelse Teenpower Teacher Training her:

Teenpower Teacher Training – for dig der vil lære at holde selvværdskurser for unge og/eller være Teenpower underviser

 

 

 

 

 

 

Facebook4k
Facebook
Instagram154
X