Teenpower Teacher Training

 

Teenpower Teacher Training uddannelsen er for dig der vil lære at holde selvværdforløb og kurser for unge. Samt undervise dem i at styrke deres selvværd, mod og livsglæde

Denne uddannelse er for dig der ønsker at afholde udviklingsforløb for unge.
Vi oplever hvor stort udbytte de unge får, af at være i en gruppe med andre ligesindede unge, og sammen lære at tro mere på sig selv, mærke mere livsglæde, indre ro og styrke deres mod til at gøre ting de før har stoppet dem selv i.
Det er meget livsbekræftende at være med til at bidrage til.

Vi har afholdt selvværdsforløb og kurser for unge de sidste 12 år. Vores Teenpower er blevet et anerkendt og kendt kursus i flere dele af landet. Og behovet for at styrke og bidrage til unges selvværd og selvtillid er ikke blevet mindre gennem årene. Tværtimod. Vi har også uddannet ildsjælecoaches gennem årene der lærer at coache unge ude på skoler, efterskoler, institutioner og uddannelsesstederne rundt i landet

De sidste 7 år har vi holdt denne uddannelse Teenpower Trainings i Tyskland for FamilyLab som Jesper Juul har været med til at stifte. I Tyskland er nu120 voksne Teenpower Trainers uddannet og kan afholde selvværdskurser for unge rundt i Tyskland, og bruge alle Teenpower værktøjerne øvelserne

Vi mærker et stort behov i Danmark for at støtte unge i deres trivsel og især i gruppesammenhænge som kan styrke deres fællesskabsfølelse og empati mellem hinanden. Samt hjælpe dem til at opdage og opleve de ikke er alene med deres problematikker

 

Hvem er Teenpower Teacher Training for?

Uddannelsen er for dig der enten arbejder med store børn og unge, eller ønsker at gøre det. Den er for dig der ønsker at være bidragende til at unges selvværd udvikles og styrkes, gennem gruppeprocesser, workshops og forløb.

Uddannelsen egner sig til dig der fx. er coach i forvejen, psykolog, mentor, UU vejleder, terapeut, pædagog, SSP medarbejder, AKT pædagog i skolen eller anden funktion for unge mennesker

For dig som lærer/underviser:
Er du lærer og underviser i forvejen egner uddannelsen sig også til at lære at holde undervisningsforløb i skolerne for udskolingselever i selvværd, livsmestring, eksamensklar forløb mv.

 

 

“Jeg har deltaget på Teenpower Teacher Training med begejstring. Vi fik en grundig indførelse i, hvordan undervisningen af unge i grupper kan gribes an.  Vi fik en manual med mange virkelig gode øvelser i. En del af øvelserne til de unge lavede vi selv, hvilket gav en stor indsigt i øvelsernes styrker og funktion. 

Uddannelsen kan bruges bredt i forhold til trivselsarbejde og coaching af unge. Selv anvender jeg min viden i min undervisning i psykologi på 10. klasse og i coachingforløb. Jeg har fået nogle brugbare værktøjer til mit personlige liv, da fx Livshjulet er fantastisk. Hurtigt får man skabt et billede af sit liv – bruger man sin energi og tid på de rigtige ting? Jeg har fået en større selvindsigt og blevet mindet om, hvorfor dette arbejde med unge er så vigtigt”

~ Cille – 10. Klasses lærer

 

 

Indhold på uddannelsen

  • Du lærer at holde kurser og forløb for unge ml. 13-25 år
  • Du lærer at holde Teenpower kurset – som vi har afholdt og gennemarbejdet igennem erfaringer de sidste 11 år.
  • Du får præsentations og performance træning, så din selvtillid som underviser styrkes
  • Du lærer at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væren
  • Du lærer at planlægge undervisningsindhold tilrettet de unge du vil bidrage til
  • Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker der opstår i undervisningsforløb med unge
  • Du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov. Du lærer om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.
  • Du prøver selv alle øvelser på egen krop og lærer dybdegående om hvordan du kan styrke selvværd hos både dig selv og andre

 

 

 

Om TEENPOWER

Du kan blandt andet bruge denne uddannelse til at lære at være underviser på vores Teenpower kurser for unge.

Vi har afholdt selvværdskurset Teenpower for unge siden 2006, hvor mange hundrede unge har deltaget. Flere af de unge er nu mentorer på vores Teenpower kurser, hvor de gennem årene har udviklet deres evne til at støtte andre unge der står i samme situation som de selv gjorde engang.

Kurset Teenpower inspirerer unge til at:

♥ Udvikle selvfølelse og slippe perfektionisme
♥ Udvikle modstandskraft og slippe hjælpeløshed
♥ Udvikle intuition og lytte til sit hjerte – og give slip på trangen til at have sikkerhed hele tiden
♥ Udvikle mod og lade det vinde over frygten
♥ Udvikle opmærksomhed og mærke mere indre ro og indre balance
Teenpower er et udviklingskursus for alle unge mellem 13-19 år og for unge fra hele landet. Dette kursus holdes over 2 weekender, så vi har tid til fordybelse.

 

 

EN UDDANNELSE I 3 MODULER

Teenpower Teacher Training er over 3 moduler ( af 2 dages varighed)  

Herdudover skal du sætte to weekender af til at deltage med på et Teenpower med de unge deltagere, hvis du vil være Teenpower underviser enten for os eller i dit eget regi. Du kan vælge at deltage på et Teenpower imens du uddanner dig på Teacher Trainer eller efter du er uddannet.

Modulerne er bygget op så du både får prøvet og indlært alle de øvelser vi bruger på dels Teenpower men også vores andre kurser og forløb.

 

:: MODUL 1

Du får inspiration, indholdsideer og øvelser til at bruge til de kurser du gerne vil holde for unge

Du prøver selv alle øvelser fra vores Teenpower kursus, på egen krop

Du får indsigt i hvordan kurset Teenpower holdes, og får materiale derfra.

Og lærer om hvordan du kan styrke selvværd hos både dig selv og andre, gennem tilrettelagte undervisningsprocesser

Du lærer at planlægge undervisningsindhold tilrettet de unge du vil arbejde med og bidrage til. Og du lærer om hvordan du skaber flow i dit indhold – gennem at se på formål, mål og indhold.

Vi adskiller proces og indhold og ser på hvad der er coachende og hvad der er rådgivning. Forskellen og styrker og minus ved begge dele.

:: MODUL 2

Du får præsentations og performance træning, så din selvtillid som underviser styrkes

Du lærer at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væren

:: MODUL 3

Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker, der opstår i undervisningsforløb med unge. Fx hvis en ung har angst og reagerer på øvelserne I laver.

Du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov. I det hele taget om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.

 

 

 

“Jeg har fået en masse ud af uddannelsen!
For det første en masse brugbare værktøjer, som kan hjælpe de unge med deres udfordringer og få sat ord, facon og retning på deres mål.

Jeg har allerede mærket, at det i mit daglige arbejde som lærer, har givet et andet overskud og indsigt i, hvilke mekanismer der er på spil og hvordan jeg kan hjælpe dem i deres personlige og faglige udvikling. Det kan både bruges i det daglige og/eller som mere fastlagte forløb, hvor vi målrettet arbejder med fx masker og målprioritering. Det er helt fantastisk at se, hvordan metoderne kan støtte og hjælpe de unge i svære situationer og se deres selvværd vokse for øjnene af en!

Personligt har jeg lært en masse om, hvordan vi tænker og, især, hvordan vi kan ændre vores syn på, hvordan fortiden påvirker nutiden, så vi kan slippe ud af de historier, som vi med tiden har digtet om os selv og vores måde at møde verden på”

~ Anja H. Larsen – Folkseskolelærer

 

Optagelseskrav

Du skal have erfaring med arbejde med tidens unge, fra enten nuværende eller tidligere jobs. Skriv til os hvis du har anden erfaring og gerne vil deltage men er i tvivl om dine kvalifikationer

Efter deltagelse

Du kan bruge uddannelsen til at starte dine egne kurser for unge. Eller styrke dem du allerede holder. Du kan også bruge værktøjerne og alle øvelserne du får, til at putte trivsels temaer ind i din undervisning af dine elever.

Efter deltagelse er der også mulighed for at komme i betragtning som Teenpower underviser for os. Dels på vores eksisterende Teenpower hold på Sjælland men også som underviser på Teenpower andre steder i landet.
Dette kræver en ansøgning til os og samtale efter endt deltagelse på Teenpower Teacher Training. Vi har brug for Teenpower Teachers i Jylland, på Fyn, Sjælland og Bornholm

Om underviser

 Pia Beck er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Pia har 16 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

DATO

Modul 1: 4.- 5. APRIL 2019

Modul 2 : 25.-26. APRIL 2019

Modul 3: 15.-16. MAJ 2019

Alle dage fra 10-17

 

DELTAGERANTAL
Max. 12 deltagere

 

PRIS

17.750 kr. (inkl. moms)

Ved tilmelding betales 3.500 kr.
(Tilmeldingsgebyret refunderes ikke ved afmeldelse efter d. 6. Marts 2019)
Betalingsordning kan findes sted. Skriv til os for nærmere info

Er du uddannet Ildsjælecoach hos os, får du denne uddannelse til en særlig pris. Skriv til os for mere info.

– Priserne er inkl. moms og frokost men ikke overnatning.

 

STED

Hos Hverdagens Helte

Open Heart

Slotsgade 15 2.th

3400 Hillerød

 

 

 

En masse ny inspiration og følelsen af, at være på vej imod en ny interessant vej. Der er en lille flamme der er blevet tændt, og jeg er spændt på at se hvor den fører hen.

En masse inspiration til min lifeskills linje på BGI Akademiets efterskole. Værktøjerne og øvelserne er meget konkrete og lette at gå til. Især fordi vi har prøvet øvelserne på egen krop hvilket er meget essentielt. Man behøver slet ikke kører øvelserne som et weekendforløb, de kan nemt inkorporeres i min undervisning enkeltvis. 

Udover at have lært en masse om unge og deres liv og tanker, så er jeg også blevet klogere på mig selv i forløbet. Vi er ’tvunget’ til at se indad og gå gennem øvelserne selv. Og de virker! Man kan ikke hjælpe andre med selvudvikling, hvis ikke man selv har gået vejen. ” 

~ Ida  Søttrup – Efterskolelærer og ungecoach

 

 

 

TILMELDING

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til os herunder

Tilmeld dig her  TIMELD DIG HER>>

 

 

Facebook4k
Facebook
Instagram154