Ungecoach uddannelse

Denne uddannelse er pt. ikke åbent for tilmeldinger.

Du kan læse om vores Trivsels-Ungecoach uddannelse her istedet for

På uddannelsen til ungecoach vil du lære metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos de unge, og som styrker relationen mellem voksen og ung.

Uddannelsen henvender sig især til fagfolk, der arbejder med tidens unge i skole- og uddannelsessystemet og ønsker at gøre en dybere forskel for dem.

Du vil på uddannelsen lære øvelser, der kan fremme både selvtillid og selvværd hos både de unge og dig selv. Fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende sunde valg og handlinger.

Hvad lærer du på Ungecoach uddannelsen?

Du vil lære en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge. Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Modellen er derfor både tilpasset, så den kan bruges over for de indadvendte, udadvendte, sensitive m.fl.

 

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og det vi kalder transformationscoaching. Det vil sige samtaler, der forandrer nuet gennem heling af fortiden. Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvor du drager dig selv ind i dit møde med andre (Walter Kempler). Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra ’The Work’, C. G. Jungs skyggesideteorier, den positive psykologi, læringsstile og Howard Gardners teori om mange intelligenser.

*Ungecoachuddannelsen er skabt af Hverdagens Helte og arrangeret i samarbejde med kursusudbyderen Generator – læs mere her >>

“Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af ildsjælecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om”

~ Bettina Nymann – kostvejleder og ildsjælecoach

Indhold på uddannelsen

På uddannelsen får du værktøjer og øvelser i vanebryder-coaching. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre uhensigtsmæssige og begrænsende tanker til mere styrkende tanker og handlinger på en ikke-belærende måde.

Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket vil sige, at du drager dig selv ind i dit møde med andre  (Walter Kempler). Vi tror på at relationskompetence er dit vigtigste værktøj, og din væren bidrager langt mere end din gøren.

Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra The Work, skyggeside-teorier, den positive psykologi, læringsstile, MI (Mange Intelligenser ved H. gardner) med mere.

“Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

Metoder og indhold på uddannelsen

Under uddannelsen får du en personlig indre værktøjskasse samt adgang til en onlinemappe med alle øvelser, coaching værktøjer mm. udfra disse temaer. Vi deler blandt andet ud af de øvelser vi har skabt og brugt til ungecoaching og på Teenpower

COACHINGØVELSER: Du lærer coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang, som du kan bruge i dine samtaler med unge.

ASSERTIVKOMMUNIKATIONBliv endnu skarpere til assertiv kommunikation og lær om aktiv lytning, anerkendende dialoger og kunsten at knytte og lytte.

NARRATIVE UDVIKLINSPROCESSERDu lærer – gennem øvelser du kan bruge med unge – at styrke den unges udvikling fra at sidde fast til at tage ansvar for at træffe sundere og stærkere valg for sig selv.

MINDFULNESS : Du får kendskab og intro til mindfulness og heartfulness så du kan skærpe dit eget nærvær.

DE 3 INDRE DOMÆNER:Lær om kroppens, følelsernes og tankernes sprog, og hvordan de forskellige domæner kan stimuleres, men også visne, når vi ikke træner dem. De er nøglen til ny udvikling, når vi fx udvikler vores krops sprog og derved får adgang til at tage handlinger, mærke grænser og mavefornemmelse med mere.

RELATIONSKOMPETENCE: Du vil lære om, hvad der skal til for at en skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Samt indsigt i, hvad der er dit ansvar i kontakten, og hvordan din relationskompetence åbner for dialogen og dermed forandringen hos de unge.

STYRK SELVUDTRYKKET: Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du selv skal være for at motivere indadvendte, tavse unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

hEN UDDANNELSE I 3 MODULER


Uddannelsen starter med et grundkursus i ungecoaching

Næste Grundkursus i ungecoaching for ildsjæle,  holdes: d. 17.-. 18. JANUAR  2022

Lær her om grundkurset i teenagecoaching her >>.

:: MODUL 1

På modul 1 vil der være fokus på at coache unge og på hvordan du kan bruge coaching  i dit daglige arbejde – fx på uddannelsesinstitutioner, Modulet handler om relationskompetence og der vil være en dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med unge (og andre relationer i dit liv). Modulet vil ydermere handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ’opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. Og så vil du også få indsigt i samfundets og det tidstypiske familielivs påvirkning på de unge.

:: MODUL 2

Modul 2 vil bestå af videre træning og udvikling af samtaler med unge. Der vil især være fokus på at arbejde med egne skyggesider der opstår i mødet med de unge. Modulet går i dybden med de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst, social isolation m.m. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

:: MODUL 3

Modul 3 handler om at holde balancen som fagperson. Og så er det også certificerings modulet. En af de vigtigste grundsten i at gøre en forskel for andre er at bevare sin egen indre balance. Ellers yder man ikke værdi på længere sigt. Modulet handler også om, hvordan du kan bevare din egen indre ild, og holde flammen og din vision i live i dit arbejde. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen som vælter ind over især sundheds- og omsorgsbranchen. Dette modul skærper din indsigt i hvad du har brug for og fremover som ildsjæl og ungecoach skal være opmærksom hos dig selv.


Certficering

Dette sidste modul afsluttes med en intern prøve. den vil bestå af en mundtlig eksamen, hvor der herefter udstedes uddannelsesbevis.

Coachtræning

Under uddannelsens forløb skal du selv coache 4 unge a’ 5 coachingtimer (1 times varighed)

*skal være unge du ikke er i nær relation med eller har coachet før.

Du får supervision efter behov til din coaching af de unge.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på ungecoachuddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching (eller et kursus, hvor du har opnået et tilsvarende udbytte) I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ungecoachuddannelse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig der er lærer, underviser, vejleder, psykolog, pædagog, terapeut, mentor, UU vejleder, efterskolelærer og andre, der arbejder med unge.


Om underviser

Pia Beck er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Pia har 17 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

Gæstelærer:

Lone Lund

Lone Lund (f. 1962) er medunderviser på 2. modul på Ungecoach uddannelsen. Lone er uddannet sociolog fra Kbh. Universitet (1992) og videreuddannet NLP Master Practitioner fra NLP Huset og skyggecoach. Lone er indehaver af virksomhedenSkyggekompagniet.dk. Lone har taget en lang række efteruddannelser inden for intuitions- og bevidsthedsudvikling og har gennem de sidste 15 år ledet en lang række uddannelser, seminarer og workshops for lærere, ledere og forældre. De har alle haft til formål at skabe bedre relationer mellem mennesker og frigøre den enkeltes fulde potentialer. Lone er forfatter til bogen: Bliv ven med dine skyggesider, 2011.


Tidligere ungecoaches feedback:

Jeg har fået rigtig meget ud af Ildsjælecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem.

                               ~ Majbritt Jensen – efterskole lærer

Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål”

                                ~ Pernille Dam – Mentor & Coach  i Lyngby-Taarbæk Kommune

 

“Det var en enorm lærerig proces for mig at deltage på ildsjæleuddannelsen. Uddannelsen er velstruktureret, udviklende, i trygge rammer. Gevinsten både arbejdsmæssigt og på det personlige plan var skyhøjt. Som mentor for teenagere kan jeg nu holde mere effektive og strukturede samtaler, som sikrer deres udvikling. Personligt har jeg lært meget om mig selv, og er også blevet bedre til at tackle udfordinger på hjemmefronten. Tusind tak til Pia og Ida for jeres super behagelige og ægte måde at være og undervise på”  

                              ~  Fredda Galea, Pædagogisk leder og vicerektor

“Jeg synes det har været et superspændende forløb jeg har fået meget ud af. Jeg er vildt taknemmelig for de øvelser og redskaber jeg har fået, og ser det gør en kæmpe forskel for de unge jeg coacher”  

~  Helle Ottesen , socialpædagog

“Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus.”  

~  Anette Fisker, ID Life Coach

“Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme igang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret” ~ Alice Fogh, underviser og børne- unge coach

“Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche”

~  Sigrid Rich, dramalærer for unge og ungecoach


PRAKTISKE OPLYSNINGER:
* * * * * * * * * * * * * * * *

DATOER

Næste Ungecoachuddannelse er:

PT ikke udbudt – læs om vores Trivsels-Ungecoach uddannelse her istedet for. 

DELTAGERANTAL

Max. 18 deltagere

PRIS

Priser (inkl. fuld forplejning) for modul 1, 2 og 3.

– pris for Tænd din Ildsjæl er særskilt

Kr. 17.680 (uden overnatning)

Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

*Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

STED

Kurset afholdes som internat på:

HUSET i Middelfart på Fyn

*Mere info følger ved tilmelding

TILMELDING

Ingen tilmelding til denne uddannelse pt.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

KONTAKT OS >>


Læs om vores Trivsels-Ungecoach uddannelse her:

Trivsels-ungecoach uddannelse  

En mastercoach uddannelse til dig,
som ønsker at lære at blive en dygtig ungecoach, og styrke unges trivsel
og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance
– med indre ro og empati for sig selv og andre.

Og vores Familiecoach uddannelse

Familiecoach uddannelsen er for dig, der vil være med til at styrke familiers liv sammen, og deres fælles selvværd og integritet.

Samt guide forældre til at være bevidste og empatiske voksne i deres børns og teenagers liv. Se mere om uddannelsen her >> 

Instagram
X