Ungecoach uddannelse

 

Næste holdstart er 23.-24. november 2023 i København

En coachuddannelse over 5 moduler til dig, som ønsker at blive en dygtig ungecoach med fokus på at styrke unges trivsel og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance. 

Vi har afholdt uddannelsen de sidste 12 år for mange af jer lærere, terapeuter, coaches, UU-vejledere, mentorer mv., og har udviklet den løbende dels efter behov fra deltagerne, men også efter ungdomslivets udvikling i tiden.


Ungecoach uddannelsen er en meningsfyldt uddannelse med fokus på din fagpersonlige udvikling 
 – for dig der arbejder med unge i aldersgruppen 13-25 år.

 

 

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er at opkvalificere fagfolk, der på forskellig vis arbejder med og brænder for at støtte og hjælpe unge med at skabe positive forandringer i deres ungdomsliv. Uddannelsen varer 7 måneder er over 5 moduler og er kombineret mellem teori og masser af praksis. Dette for at sikre både faglighed, træning og fordybelse. Der tages udgangspunkt i vores coach model.
Formålet er også at skabe både faglig og personlig udvikling.

 

 

"Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af Ungecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om"
Bettina Nymann
kostvejleder og ildsjælecoach

Målgruppe

Ungecoach uddannelsen er til dig der brænder for at støtte og hjælpe unge med at øge deres trivsel og udvikling.

Det er en fordel, at du har deltaget på vores Grundkursus i ungecoaching 
eller har opnået tilsvarende viden andetsteds.

Såfremt du ikke har nogle af ovenstående erfaringer, så kontakt os.
Vi hjælper dig gerne med at blive fagligt klædt på inden uddannelsesstart.

Vores deltagere er typisk lærere, pædagoger, institutionsledere, psykologer, coaches, terapeuter, støttekontaktpersoner, AKT’er, SSP-konsulenter, ungerådgivere, mentorer, psykologer, klubpædagoger, vejledere eller andre der har med unge at gøre i deres arbejde.

Fagligt indhold og metoder på uddannelsen

Vi tror på, at relationskompetence er dit vigtigste værktøj, og din væren bidrager langt mere end din gøren. 

🗝  Vores 8 Trivselsnøgler 

Undervisningen på ungecoach uddannelsen, er fagligt baseret på de 8 Trivselsnøgler – som er vores gennemarbejdede unikke veje til at styrke børns og unges trivsel. Nøgler som integritet, behov, krop, nærvær, autenticitet, ro, fokus og mod. 

Det er nøgler til bedre trivsel og selvværd, som vi har erfaret virker gennem de mange års arbejde med tidens unge på dels kurset Teenpower, på foredrag og fagkurser rundt i landet og i vores egne ungecoach forløb 

 

Endvidere tager indholdet udgangspunkt i transformationscoaching. Det vil sige samtaler og processer, der forandrer nuet gennem heling af fortiden.

 

Metoder vi også bruger:  

Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket vil sige, at du drager dig selv ind i dit møde med andre  (Walter Kempler).

Vi bruger metoder fra 

➤ Den narrative verden, 

➤  Meta-kognitive terapi,

➤ De 3 Principper

➤ The Work.

➤ Skyggeside-teorier,

m. m. 

De værktøjer og øvelser du får, har dets vigtigste fokus: at lære og inspirere og motivere unge til at forandre og transformere uhensigtsmæssige, begrænsende vaner, tanker, adfærd til mere styrkende sunde mønstre. Og lære fra dig på en ikke-belærende måde.

Praktisk træning

En del af uddannelsen er også den praktiske træning, hvorfor du skal coache unge undervejs på uddannelsen. 

 

Uddannelsens 5 moduler

:: MODUL 1 ~ GRUNDTRIN I UNGECOACHING

Fokus på de grundlæggende trin i coaching af unge og på hvordan du kan bruge coaching  i dit daglige arbejde med de unge. Modulet handler om assertiv kommunikation og at lægge fixeren/ rådgiveren på hylden når vi coacher. Modulet vil ydermere handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ’opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. Og så vil du også få indsigt i samfundets og det tidstypiske familielivs påvirkning på de unge.

 

:: MODUL 2 ~ NÆRVÆRSTRÆNING OG EMPATI

Fokus på nærværs træning, empati og kropsbevidsthed med hjælp fra mindfulness, meditation og yoga. Du vil lære at udvikle medfølelse og følelsesmæssig bevidsthed, så du kan være autentisk formidler. Du vil lære at skabe ro med den unge, og guide meditationer, holde et nærværende ‘rum’ med dem så de få dybere tillid til sig selv og dig. 

 

:: MODUL 3 ~ RELATIONSKOMPETENCE OG SKYGGESIDER 

Videre træning og udvikling af samtaler med unge. Der vil især være fokus på at arbejde med egne skyggesider der opstår i mødet med de unge. Modulet går i dybden med de svære problematikker, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst, social isolation m.m. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

 

:: MODUL 4 ~ COACHING AF GRUPPER 

På dette modul lærer du om at coache unge i grupper, og får indsigt i hvordan vi holder vores ungekursus Teenpower. Du får træning i indre lederskab og det at facilitere et rum med unge, hvor du kan støtte dem i deres personlige udviklingsproces.

 

:: MODUL 5 ~ FAGPERSONLIG UDVIKLING OG INDRE BALANCE 

Som ungecoach handler det om at holde balancen som fagperson. En af de vigtigste grundsten i at gøre en forskel for andre er at bevare sin egen indre balance.  Modulet handler også om, hvordan du kan bevare din egen indre ild, og holde flammen og din vision i live i dit arbejde. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen som vælter ind over især sundheds- og omsorgsbranchen. Dette modul skærper din indsigt i hvad du har brug for og fremover som ildsjæl og ungecoach skal være opmærksom hos dig selv.

Og så er dette modul også certificerings modulet

❞ Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for ❞
Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse
Professor

Om underviserne

Maya Loumari Beck er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om
unge og ansvar. 
Maya har 18 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

Dorthe Palkinn Sigfusson er ungecoach, underviser på Teenpower og på kurser for fagfolk. Hun har mange års erfaring indenfor undervisning af både unge og voksne i mange forskellige sammenhænge.

Dorthe har bl.a. tidligere arbejdet i udvekslingsbranchen, hvor unge mennesker tog på High School i hele verden. Her hjalp hun ofte de unge mennesker, når de havde det svært. Når de f.eks. sad i USA og følte sig helt alene i verden. 

Hun har i forbindelse med sin egen livsrejse også uddannet sig indenfor mindfulness, som hun bruger i sin undervisning og coaching af de unge.

Hun brænder især for at ruste børn og unge til livet, at give dem en tro på, at de er gode nok som de er, og at lære dem at navigere i en kompleks verden med sig selv i god behold. 

Tidligere deltagere siger

❞ Jeg har fået rigtig meget ud af Iungecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem.                      
Majbritt Jensen
efterskole lærer
❞ Det var en enorm lærerig proces for mig at deltage på iungecoach uddannelsen. Uddannelsen er velstruktureret, udviklende, i trygge rammer. Gevinsten både arbejdsmæssigt og på det personlige plan var skyhøjt. Som mentor for teenagere kan jeg nu holde mere effektive og strukturerede samtaler, som sikrer deres udvikling. Personligt har jeg lært meget om mig selv, og er også blevet bedre til at tackle udfordringer på hjemmefronten. Tusind tak til Pia og Ida for jeres super behagelige og ægte måde at være og undervise på”                                
Fredda Galea
~ Pædagogisk leder og vicerektor
❞ Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål"
Pernille Dam
Mentor og coach, Lyngby Tårbæk kommune
❞ En masse ny inspiration og følelsen af, at være på vej imod en ny interessant vej. Der er en lille flamme der er blevet tændt, og jeg er spændt på at se hvor den fører hen. En masse inspiration til min lifeskills linje på BGI Akademiets efterskole. Værktøjerne og øvelserne er meget konkrete og lette at gå til. Især fordi vi har prøvet øvelserne på egen krop hvilket er meget essentielt. Man behøver slet ikke kører øvelserne som et weekendforløb, de kan nemt inkorporeres i min undervisning enkeltvis. Udover at have lært en masse om unge og deres liv og tanker, så er jeg også blevet klogere på mig selv i forløbet. Vi er ’tvunget’ til at se indad og gå gennem øvelserne selv. Og de virker! Man kan ikke hjælpe andre med selvudvikling, hvis ikke man selv har gået vejen. ❞
Ida Søttrup
Efterskolelærer og ungecoach
❞ Jeg har fået en masse ud af uddannelsen! For det første en masse brugbare værktøjer, som kan hjælpe de unge med deres udfordringer og få sat ord, facon og retning på deres mål. Jeg har allerede mærket, at det i mit daglige arbejde som lærer, har givet et andet overskud og indsigt i, hvilke mekanismer der er på spil og hvordan jeg kan hjælpe dem i deres personlige og faglige udvikling. Det kan både bruges i det daglige og/eller som mere fastlagte forløb, hvor vi målrettet arbejder med fx masker og målprioritering. Det er helt fantastisk at se, hvordan metoderne kan støtte og hjælpe de unge i svære situationer og se deres selvværd vokse for øjnene af en! Personligt har jeg lært en masse om, hvordan vi tænker og, især, hvordan vi kan ændre vores syn på, hvordan fortiden påvirker nutiden, så vi kan slippe ud af de historier, som vi med tiden har digtet om os selv og vores måde at møde verden på❞
Anja H. Larsen
Folkeskolelærer
❞ Jeg har deltaget på uddannelsen med begejstring. Vi fik en grundig indførelse i, hvordan undervisningen af unge i grupper kan gribes an.  Vi fik en manual med mange virkelig gode øvelser i. En del af øvelserne til de unge lavede vi selv, hvilket gav en stor indsigt i øvelsernes styrker og funktion. Uddannelsen kan bruges bredt i forhold til trivselsarbejde og coaching af unge. Selv anvender jeg min viden i min undervisning i psykologi på 10. klasse og i coachingforløb. Jeg har fået nogle brugbare værktøjer til mit personlige liv, da fx Livshjulet er fantastisk. Hurtigt får man skabt et billede af sit liv – bruger man sin energi og tid på de rigtige ting? Jeg har fået en større selvindsigt og blevet mindet om, hvorfor dette arbejde med unge er så vigtigt ❞
~ Cille Skovmand
10. Klasses lærer
❞ Det har været en meget spændende og givende uddannelse jeg har fået. Jeg har længe ledt efter noget der kunne give mig flere redskaber til at arbejde med de unge, og synes at jeg har lært og fået rigtig meget med, som jeg kan bruge i min hverdag med de unge. Synes egentlig at der har været en fin balance mellem teori og øvelser. At bruge så meget tid på øvelserne har været godt senere i forløbet, da man meget bedre kunne bruge, huske øvelserne ift til de unge.    Det har tændt min ildsjæl, og at jeg er meget motiveret for coache unge på vores skole.❞
Randi Møller Andersen,
efterskolelærer
❞ Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus.” 
Anette Fisker
ID Life Coach
❞ Jeg synes det har været et superspændende forløb jeg har fået meget ud af. Jeg er vildt taknemmelig for de øvelser og redskaber jeg har fået, og ser det gør en kæmpe forskel for de unge jeg coacher”  
Helle Ottesen
socialpædagog
  ❞ Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme igang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret” 
Alice Fogh
underviser og børne- unge coach
 ❞ Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche”
Sigrid Rich,
dramalærer for unge og

DATOER

Modul 1:

23.-24. november 2023

Modul 2:

4.-5. januar 2024

Modul 3:

8.-9. februar 2024

Modul 4:

7.-8. marts 2024

Modul 5:

18.-19. april 2024

 

 

Deltagerantal

max 14 deltagere

Pris

25.500 

Prisen er eks. moms og inkl. forplejning.

Betaling kan deles op i rater – kontakt os for mere information.

Se vores handelsbetingelser her

 

 

Instagram
X