En coachuddannelse
til dig, som ønsker at blive en dygtig ungecoach, samt styrke unges trivsel og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance – med indre ro og empati for sig selv og andre. En meningsfyldt uddannelse med fokus på din fagpersonlige udvikling

Starter igen d. 17.-18. november 2022

 

Denne uddannelse er videreudviklet efter behov og erfaring gennem vores afholdelse og undervisning af unge og fagfolk de sidste 17 år.  

På uddannelsen til ungecoach vil du lære metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos de unge, og som styrker relationen mellem voksen og ung.

 

Du vil på uddannelsen lære øvelser, der kan fremme både selvtillid og selvværd hos både de unge og dig selv. Fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende sunde valg og handlinger.

 

FYLD OP I DIN INDRE OG YDRE VÆRKTØJSKASSE

Du får en personlig indre værktøjskasse samt adgang til en onlinemappe med alle øvelser, coaching værktøjer mm. udfra disse temaer. Vi deler blandt andet ud af de øvelser vi har skabt og brugt til ungecoaching og på Teenpower

Du vil lære vores coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge. Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Modellen er derfor både tilpasset, så den kan bruges over for de indadvendte, udadvendte, sensitive m.fl.

Vi har gennem de sidste 17 år skabt og udviklet en masse gode øvelser til coaching med unge.

Øvelser i form af aktive gruppeøvelser, en-til-en øvelser, skriveprocesser den unge kan fordybe sig i, social trænings øvelser, indadvendte processer og fordybelse i sig selv, selvværds og selvtillids styrkende øvelser og meget mere. Øvelserne går ud fra den meta-kognitive, og narrative tilgang. Du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og gruppevis.

“Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af iUngecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om”

~ Bettina Nymann – kostvejleder og ildsjælecoach

 

 

Fagligt indhold og metoder på uddannelsen

Vi tror på at relationskompetence er dit vigtigste værktøj, og din væren bidrager langt mere end din gøren.

Undervisningen er fagligt baseret på transformationscoaching. Det vil sige samtaler og processer, der forandrer nuet gennem heling af fortiden.

Vi bruger metoder fra den narrative verden, fra den meta-kognitive terapi, De 3 Principper, og fra The Work. Vi bruger også skyggeside-teorier, den positive psykologi, læringsstile, MI (Mange Intelligenser ved H. gardner) med mere.

Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket vil sige, at du drager dig selv ind i dit møde med andre  (Walter Kempler).

De værktøjer og øvelser du får, har dets vigtigste fokus: at lære og inspirere og motivere unge til at forandre og transformere uhensigtsmæssige, begrænsende vaner, tanker, adfærd til mere styrkende sunde mønstre. 

Og lære fra dig på en ikke-belærende måde.

*Ungecoachuddannelsen er skabt af Maya Loumari Beck, Hverdagens Helte

 

❞ Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for ❞
Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse
Professor

En uddannelse på 5 moduler

:: MODUL 1

På modul 1 vil der være fokus på at coache unge og på hvordan du kan bruge coaching  i dit daglige arbejde – fx på uddannelsesinstitutioner, Modulet handler om relationskompetence og der vil være en dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med unge (og andre relationer i dit liv). Modulet vil ydermere handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ’opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. Og så vil du også få indsigt i samfundets og det tidstypiske familielivs påvirkning på de unge.

:: MODUL 2

Modul 2 vil bestå af videre træning og udvikling af samtaler med unge. Der vil især være fokus på at arbejde med egne skyggesider der opstår i mødet med de unge. Vi vil på dette modul have skyggeside terapeut og sociolog Lone Lund med som gæstelærer.

Modulet går i dybden med de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. Det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst, social isolation m.m. I den forbindelse lærer du, hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

:: MODUL 3

Dette modul har fokus på nærværstræning, empati og kropsbevidsthed  Mindfulness, meditation og yoga

Compassion – udvikling af medfølelse og følelsesmæssig bevidsthed   Og at være en autentisk formidler 

Du vil lære at skabe ro med den unge, og guide meditationer, holde et nærværende ‘rum’ med dem så de få dybere tillid til sig selv og dig. 

 

:: MODUL 4

På modul 4 lærer du om at coache unge i grupper, og får indsigt i hvordan vi holder vores ungekursus Teenpower. Du får træning i indre lederskab og det at fascilitere et rum med unge, hvor du kan støtte dem i deres personlige udviklingsproces

 

:: MODUL 5

Modul 5 handler om at holde balancen som fagperson, videre i dit virke som en coach der støtter unge i deres trivsel. 

En af de vigtigste grundsten i at gøre en forskel for andre er at bevare sin egen indre balance. Ellers yder man ikke værdi på længere sigt. Modulet handler også om, hvordan du kan bevare din egen indre ild, og holde flammen og din vision i live i dit arbejde. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen som vælter ind over især sundheds- og omsorgsbranchen. Dette modul skærper din indsigt i hvad du har brug for og fremover som ildsjæl og ungecoach skal være opmærksom hos dig selv.

Og så er dette modul også certificerings modulet.

Om underviserne

Maya Loumari Beck er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Maya har 18 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

Gæstelærer:

Lone Lund

Lone Lund (f. 1962) er medunderviser på 2. modul på Ungecoach uddannelsen. Lone er uddannet sociolog fra Kbh. Universitet (1992) og videreuddannet NLP Master Practitioner fra NLP Huset og skyggecoach. Lone er indehaver af virksomheden Skyggekompagniet.dk.

Lone har taget en lang række efteruddannelser inden for intuitions- og bevidsthedsudvikling og har gennem de sidste 15 år ledet en lang række uddannelser, seminarer og workshops for lærere, ledere og forældre. De har alle haft til formål at skabe bedre relationer mellem mennesker og frigøre den enkeltes fulde potentialer. Lone er forfatter til bogen: Bliv ven med dine skyggesider, 2011.

Tidligere deltagere på vores uddannelse siger:

 

❞ Jeg har fået rigtig meget ud af Ildsjælecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem.

                               ~ Majbritt Jensen – efterskole lærer

❞ Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål”

                                ~ Pernille Dam – Mentor & Coach  i Lyngby-Taarbæk Kommune

❞ Jeg har fået en masse ud af uddannelsen!

For det første en masse brugbare værktøjer, som kan hjælpe de unge med deres udfordringer og få sat ord, facon og retning på deres mål.

Jeg har allerede mærket, at det i mit daglige arbejde som lærer, har givet et andet overskud og indsigt i, hvilke mekanismer der er på spil og hvordan jeg kan hjælpe dem i deres personlige og faglige udvikling. Det kan både bruges i det daglige og/eller som mere fastlagte forløb, hvor vi målrettet arbejder med fx masker og målprioritering.

Det er helt fantastisk at se, hvordan metoderne kan støtte og hjælpe de unge i svære situationer og se deres selvværd vokse for øjnene af en!

Personligt har jeg lært en masse om, hvordan vi tænker og, især, hvordan vi kan ændre vores syn på, hvordan fortiden påvirker nutiden, så vi kan slippe ud af de historier, som vi med tiden har digtet om os selv og vores måde at møde verden på❞

~ Anja H. Larsen – Folkeskolelærer

❞ En masse ny inspiration og følelsen af, at være på vej imod en ny interessant vej. Der er en lille flamme der er blevet tændt, og jeg er spændt på at se hvor den fører hen.

En masse inspiration til min lifeskills linje på BGI Akademiets efterskole. Værktøjerne og øvelserne er meget konkrete og lette at gå til. Især fordi vi har prøvet øvelserne på egen krop hvilket er meget essentielt. Man behøver slet ikke kører øvelserne som et weekendforløb, de kan nemt inkorporeres i min undervisning enkeltvis.

Udover at have lært en masse om unge og deres liv og tanker, så er jeg også blevet klogere på mig selv i forløbet. Vi er ’tvunget’ til at se indad og gå gennem øvelserne selv. Og de virker! Man kan ikke hjælpe andre med selvudvikling, hvis ikke man selv har gået vejen. ❞

~ Ida  Søttrup – Efterskolelærer og ungecoach

❞ Jeg har deltaget på uddannelsen med begejstring. Vi fik en grundig indførelse i, hvordan undervisningen af unge i grupper kan gribes an.  Vi fik en manual med mange virkelig gode øvelser i. En del af øvelserne til de unge lavede vi selv, hvilket gav en stor indsigt i øvelsernes styrker og funktion.

Uddannelsen kan bruges bredt i forhold til trivselsarbejde og coaching af unge. Selv anvender jeg min viden i min undervisning i psykologi på 10. klasse og i coachingforløb.

Jeg har fået nogle brugbare værktøjer til mit personlige liv, da fx Livshjulet er fantastisk. Hurtigt får man skabt et billede af sit liv – bruger man sin energi og tid på de rigtige ting?

Jeg har fået en større selvindsigt og blevet mindet om, hvorfor dette arbejde med unge er så vigtigt”

~ Cille – 10. Klasses lærer

❞ Det var en enorm lærerig proces for mig at deltage på ildsjæleuddannelsen. Uddannelsen er velstruktureret, udviklende, i trygge rammer. Gevinsten både arbejdsmæssigt og på det personlige plan var skyhøjt. Som mentor for teenagere kan jeg nu holde mere effektive og strukturede samtaler, som sikrer deres udvikling. Personligt har jeg lært meget om mig selv, og er også blevet bedre til at tackle udfordinger på hjemmefronten. Tusind tak til Pia og Ida for jeres super behagelige og ægte måde at være og undervise på”  

                              ~  Fredda Galea, Pædagogisk leder og vicerektor

Jeg synes det har været et superspændende forløb jeg har fået meget ud af. Jeg er vildt taknemmelig for de øvelser og redskaber jeg har fået, og ser det gør en kæmpe forskel for de unge jeg coacher”  

~  Helle Ottesen , socialpædagog

 

Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus.”  

~  Anette Fisker, ID Life Coach

 

❞ Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme igang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret” 

~ Alice Fogh, underviser og børne- unge coach

 

❞ Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche”

~  Sigrid Rich, dramalærer for unge og ungecoach

❞ Det har været en meget spændende og givende uddannelse jeg har fået. Jeg har længe ledt efter noget der kunne give mig flere redskaber til at arbejde med de unge, og synes at jeg har lært og fået rigtig meget med, som jeg kan bruge i min hverdag med de unge.

Synes egentlig at der har været en fin balance mellem teori og øvelser. At bruge så meget tid på øvelserne har været godt senere i forløbet, da man meget bedre kunne bruge, huske øvelserne ift til de unge.

   Det har tændt min ildsjæl, og at jeg er meget motiveret for coache unge på vores skole.

~ Randi Møller Andersen, efterskolelærer

Tiden er inde til bedre trivsel

Der er et stort behov i Danmark for at støtte vores unge i deres trivsel. Både den enkelte ung, men også i gruppesammenhænge, hvor de kan styrke deres fællesskabsfølelse og empati mellem hinanden. Vi ved, med mere end 17 års erfaring, at det er berigende for dem, når de opdager, at de ikke er alene med deres problematikker.

Brænder du også for unges trivsel?

Ungecoach uddannelsen er en meningsfyldt efteruddannelse for dig, som oplever - og påvirkes - af unges mistrivsel, og ønsker at gøre noget ved det.

Den er for dig, der er sulten efter læring, fagpersonlig udvikling og træning i at motivere og bidrage til de unge du arbejder med.

Give dem værktøjer for livet, og se dem vokse og trives bedre. 

Den er for dig, der ønsker at være bidragende til at unges trivsel udvikles og styrkes - både i en-til-en samtaler, samt med grupper af unge.

Formål med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at du lærer at hjælpe, coache og guide børn og unge tilbage i balance til et ungdomsliv
- med mere livsglæde, mod og indre tryghed.
Uddannelsens formål er også at styrke og udvikle dine ressourcer, værktøjer og din formidling
til at både arbejde med unge i grupper, samt med den enkelte ung.

Andelen af børn og unge, som føler sig pressede af ydre krav, er alt for høj, og flere og flere rammes af fx stress, angst og depression.

Det vil vi med denne uddannelse bidrage til forandrer sig.

HVORDAN KAN DU BRUGE UDDANNELSEN?

En uddannelse for dig ?

Det er en coachuddannelse for dig, der arbejder med store børn eller unge i enten skolen, på uddannelsessteder eller som fagperson udenfor skoleverden.

Den egner sig til dig der er lærer, underviser, mentor, UU-vejleder, AKT pædagog i skolen, terapeut, psykolog, pædagog, SSP-medarbejder, eller dig der er coach i forvejen.

Du kan bruge uddannelsen i dit trivselsarbejde i dine samtaler med unge 

  Du får en grundig træning i at coache unge med mange forskellige trivselsproblematikker

  Du kan også bruge uddannelsen til at coache og undervise unge i grupper, og arbejde med deres trivsel, indre ro og koncentration i gruppeprocesser. 

⇰ Og til at opbygge og afholde mindfulnessforløb, lære de unge at meditere og få skærpet deres fokus og koncentration. 

Efter deltagelse er der også mulighed for at være med i vores underviserteam som TEENPOWER underviser for os. Hvis du mærker en passion for det.

Det kan dels være på vores Teenpower hold på Sjælland, eller som underviser på Teenpower andre steder i landet.

Henvend dig til os hvis du er i tvivl om uddannelsen kan bruges i dit virke

START 17.- 18. NOVEMBER 2022

Datoer for uddannelsen, priser, lokation, adgangskrav og ansøgning

En meningsfyldt fagpersonlig udvikling

Først og fremmest er denne 7 måneders proces en transformerende fagpersonlig udvikling, som bl.a. betyder at:

⇰ Din passion for at gøre en forskel for børn og unge næres og styrkes markant og tilføjes mod og tro på dig selv i dit arbejde. 

⇰ Du skærper dit nærvær.

⇰ Dine evner for at lytte og stille de rette coachende spørgsmål styrkes markant. De gode råd fra os voksne har altid været svære for unge at bruge, til at bryde mønstre, da der skal mere til end råd.

  Du integrerer din indre ro i dig og derfra smitter du med din formidling.

  Du bliver en stærk inspirator der hjælper unge med at finde balancen i sig selv. Og stå stærkere i sig selv i en verden der virkelig kan udfordre deres indre ro og balance. 

  Du bliver en (endnu mere) autentisk formidler.

 

OPBYGNING AF UDDANNELSEN

HVAD LÆRER DU?

VORES 8 TRIVSELSNØGLER

Du lærer vores 8 Trivselsnøgler® til at hjælpe børn og unge med et liv i bedre balance mellem at gøre og være.

Hvor præstation slippes og evnen til at være i nuet læres.

Vores værktøj Trivselsnøgler® er et unikt hjælpemiddel til at hjælpe unge med at udvikle selvværd, empati, mod, grænser, indre ro og livsglæde. 

I det hele taget at være mindful i livet. 

 

Vores personlige styrke afhænger ikke af,
hvordan vi har det.
Den afhænger i langt højere grad af vores evne
til at rumme og tackle, hvordan vi har det

COACHING OG INDRE LEDERSKAB

 Indre lederskab betyder blandt andet, at kunne undersøge dine tanke- og handlemønstre
og ikke være styret af dem – men være bevidst om dine indre reaktioner.

Når unge får coaching og hjælp til at leve mere bevidst og mindfuldt, 
lærer de at tage indre og ydre lederskab i deres liv,.

Du er med ti at give dem kraffulde redskaber til at lære deres inderste ønsker,
behov, grænser og motiver at kende og derved tage mere styring over deres liv. 
Blive mere autentiske, og turde være sig selv – med det hele. 

Med træningen af coaching igennem denne uddannelse, styrker du dine evner for at lytte
og stille de rette coachende spørgsmål.
Med dit eget indre lederskab lærer du at styre udenom de gode råd,
og istedet skærpe din intuitive evne for at guide de unge i samtalerne.

Når unge får coaching ind under huden finder de ud af at vi menneskers personlige styrke
ikke afhænger af, hvordan vi har det. Den afhænger i langt højere grad af vores evne til at
rumme,
hvordan vi har det

Og lige netop dette styrker unges livsmestring, erfarer vi i vores trivselsarbejde  

NÆRVÆRSTRÆNING, EMPATI OG KROPSBEVIDSTHED

Tidens unge har mere end nogensinde brug for at kunne balancere i vores samfund – uden at miste dem selv. Samt at lære at håndtere både deres indre og ydre liv.  (og vores samfund har brug for at få mere ‘gøre og være balance i det hele taget’

Mange har brug for at kunne håndtere det indre kaos af tanker og følelser, som kan opstå. Ofte får de meget ydre hjælp, og derfor har de ikke den naturlige adgang til deres menneskelige ressourcer som fx:

At lære at være mere i kroppen og bruge deres åndedræt, når de bliver urolige.

At kunne observere deres tanker i stedet for at lade sig flyde med af dem og overvælde.

At lære at rumme og tillade svære følelser, uden at forsøge at fjerne dem med det samme. Eller blive selvdestruktiv

Adgangen til disse ressourcer kan opnås via større kropsbevidsthed, nærværstræning og mindfulness, som er vores naturlige tilstand som menneske; en tilstand, der involverer en opmærksomhed på nuet og ikke for- eller fremtiden.

Du lærer metoder og øvelser på egen krop, som kan udvikle empati og en stærkere selvfølelse, som giver et stabilt ståsted og en evne til at indgå i gode relationer. Både hos dig selv og de børn og unge, du arbejder med.lære at

MINDFULNESS, MEDITATION OG YOGA

Mindfulness er en betegnelse for dit bevidste nærvær – og er både en indre tilstand du er i, samt en række meditative øvelser og teknikker for at få mere ro, opmærksomhed og livsglæde. Mindfulness er derfor ikke kun øvelser du ’gør’ med de unge. Fokus er egen praksis og træning så du lærer det ’inde-fra og ud’.

I mindfulness og nærværstræning får vi langt bedre kontakt til os selv, ro på vores mange tanker og forvirring. Og herved kan vi lettere træffe vores valg ud fra indrestyring, og ikke efter hvad flokken gør eller andre forventer.

Du  får gennem uddannelsen din egen mindfulness praksis under huden, så du kan undervise de unge, med dit nærvær, dybe forståelse samt indre oplevelse, af det at være et mindfuldt menneske.

Du lærer at guide forskellige former for meditationer, kropsscanninger og afspændingsøvelser, som du kan bruge både til dig selv og unge. Samt et program af blide, enkle yin yogastillinger, som er forløsende for stress og tankemylder.  

Og så får du grundig indføring i filosofierne mindfulness samt lærer at formidle de forskellige livsstils principper, som blandt andet øger accept, tillid, tålmodighed og empati

COMPASSION ~
UDVIKLING AF MEDFØLELSE OG FØLELSESMÆSSIG BEVIDSTHED

Vi lærer ikke om at tackle følelser i skolen – tværtimod kommer de unge til at opdrage hinanden til at tage masker på i det sociale rum, og ikke vise deres sårbarhed. Vi lærer det  nødvendigvis heller ikke i familien, medmindre ens forældre udtrykker autentiske følelser, at følelser anerkendes og respekteres og og man sammen kan tale om dem.   

Mindfulness og heartfulness er en nødvendig del af at træne medfølelse. Gennem venlighed, menneskelig forståelse og medfølelse kan vi mindske vores følelsesmæssige smerte.

Dette kan de unge lære og integrere gennem din undervisning og guidance. 

“Compassion er den følelse af omsorg, der opstår, når vi bliver konfronteret med egen og andres lidelse og føler motivation til at lindre denne lidelse. Når vi handler med compassion, kan vi reagere på lidelse med forståelse, venlighed og tålmodighed. (Psykiatrifonden)

 

DIN PERSONLIGE OG AUTENTISKE FORMIDLING

Du lærer på uddannelsen at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væren. Og om hvordan du fremme modet hos de unge, gennem tryghedsskabende undervisning.

Du lærer at coache unge i grupper og får indsigt, værktøjer og tilrettelagte undervisningsprocesser som styrker selvværdet og selvtilliden – både hos dig og den unge.

Og du får præsentations og performance træning, så din selvtillid som underviser styrkes

Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker, der opstår i undervisningsforløb med unge. Fx hvis en ung har angst og reagerer på øvelserne I laver. Og du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov.

I det hele taget om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.

HOLD BALANCEN SOM FAGPERSON

Mange af os fagfolk kan være i afmagt over hvor meget mistrivsel der er blandt vores børn og unge. Og se hvordan præstations kulturen giver stressede unge – og forældre. 

Måske du kender det at du brændende ønsker at hjælpe de unge piger der har så høje forventninger til sig selv, så deres stræben vælter dem og de mister sig selv i forsøget.

Hvad skal jeg gøre for at hjælpe de unge piger med så mange tanker?

Hvordan støtter jeg mine elever når deres koncentrationsevne mangler ? 

Hvad gør jeg når jeg møder unge med stresssymptomer? 

Hvordan tackler jeg alle de unge der mistrives, når jeg ikke kan hjælpe alle? 

Når du sørger for din egen balance, kan du lettere være en nærværende voksen, der kan vise vejen for de unge.

En vej du selv erfarer og mærker i dit eget indre liv. Og derfor en autentisk formidling hvor du ved hvad du skal gøre og sige for at støtte og guide de unge.

TEENPOWER

Du kan også bruge uddannelsen til at lære at være underviser på Teenpower kurser. 

Vi har afholdt selvværdskurset Teenpower for unge siden 2006, hvor mange hundrede unge har deltaget.

Efter deltagelse er der mulighed for at komme i betragtning som Teenpower underviser for os. Dels på vores eksisterende hold på Sjælland men også som underviser på Teenpower andre steder i landet.

PRAKTISK INFO

DATOER

Næste Ungecoachuddannelse starter:

D. 17.-18. november 2022 

Se alle datoer mm herunder. 

 

DELTAGERANTAL

Max. 14 deltagere

 

STED

Ananda House –

i Kysthusene, Gilleleje 

 

CERTIFICERING

Det sidste modul afsluttes med en intern prøve. den vil bestå af en mundtlig eksamen, hvor der herefter udstedes uddannelsesbevis. Du vil også skulle lave en casebeskrivelse som en skriftlig prøve op til det sidste modul 

 

COACHINGTRÆNING

Under uddannelsens forløb skal du selv coache 5 unge a’ 5 coachingtimer (1 times varighed)

*skal være unge du ikke er i nær relation med eller har coachet før.

Du får supervision efter behov til din coaching af de unge.

 

TILMELDING

Ansøgning sker her 

Skriv til os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

 

FÅ MERE PRAKTISK INFO

Datoer for uddannelsen, priser, lokation, adgangskrav og ansøgning

FAKTA OM UNGES TRIVSEL I DK

Ansøgning til uddannelsen

Ja tak,  jeg vil gerne ansøge om at deltage på uddannelsen til Ungecoach  

Læs også om vores uddannelse til familiecoach

Bliv familiecoach

Vores familiecoach uddannelse er for dig, der vil være med til at styrke familiers liv sammen, og deres fælles selvværd og integritet.

Samt guide forældre til at være bevidste og empatiske voksne i deres børns og teenagers liv.

Du lærer at støtte forældre med at være de forældre de brænder for at være i relation til deres børn. 

Instagram
X